Novinky

Protože se mi nikdo z příbuzných neozývá a nesděluje žádné změny nebo přírůstky, došlo mi, že nemá smysl dokumentovat stávající stav, který většinu příbuzenstva nezajímá. Všichni se cítíme mladí a tudíž nesmrtelní (nepřemýšlíme o nutnosti zaznamenávat současnost, vždyť ji přeci všichni prožíváme a je nám známa). Každá nová generace se rozrůstá geometrickou řadou a je nad síly jednotlivce shánět nové adresy a nová telefonní čísla.

1. Stav rodokmenu k roku 2003 bude asi na dlouhou dobu konečný a že budu-li mít čas budu se snažit jít do minulosti. 

2. Ozval se mi Ota Kroutil z Kalifornie z USA. Napsal krásný dopis, který se stal novým impulsem k dalšímu bádání. Otův dědeček se narodil v Chlumu u Bojanova a nyní se snažíme za spolupráce našich příbuzných zjistit zda máme společné předky. Některé indicie tomu nasvědčují. 2.11.2004

3. Ozval se mi Petr Brychta z Plzně. Jeho maminka pochází z Bezděkova. Vypracoval rodokmen, který čítá na 6 000 osob a dostal se až k 30ti leté válce a i zde je určitá pravděpodobnost, že bychom se v některých částech našich rodokmenů mohli propojit. Jeho nenahraditelné zkušenosti z pátrání v matrikách a archivech by mi mohly pomoci. 10.12.2004

4. Po celou dobu pátrání zdárně unikal z mého zorného pole Ing. Václav Kroutil z Lipky u Horního Bradla. Vlastní po otci ručně vypracovaný rodokmen s fotografiemi (učiněný poklad, který mi odsunul na nějakou dobu nutnost navštívit nějaké úřady) a obraz domu mého pradědečka v Bojanově, ze kterého pochází i jeho předci a pravděpodobně i předci Otovi. Dohodli jsme se, že o Velikonocích naskenuji část tohoto pokladu. 3.1.2005

5. O Velikonocích jsem se setkal s Ing. Václavem Kroutilem a jeho bratrem Ing. Janem Kroutilem CSc. nikoli z Lipky, jak jsem mylně uvedl ale z Velké Stříteže. Obrázky jsem skutečně naskenoval (např. obraz chalupy Bojanov č. 20 odkud by měli pocházet předci Kroutilů, kteří by mohli spadat do jednoho rodokmenu)  ale příliš světla do rodokmenu to nevneslo, spíše další otázky. Velikonoční mise do Bojanova měla mnoho plusových aspektů. Získal jsem další cenné materiály, pomoc získat potřebné informace ve státním archivu mi nabídla Marie Žmolilová  a v neposlední řadě jsem se seznámil s výzkumnou prací Ing. Jana Kroutila CSc. v oblasti léčebných účinků glukanů. 7.4.2005.

6. Využil jsem laskavé nabídky Marie Žmolilové a odborné práce pana Kotvy, který se ponořil do archivních materiálů státního archivu v Zámrsku a pořídil velké množství záznamů, týkajících se všech Kroutilů v oblasti Železných Hor. Části práce pana Kotvy jsem měl možnost se zúčastnit a smekám před znalostmi písma a zvyklostí záznamů našich předků. V současné době pan Kotva vyhodnocuje získané materiály. Je potřeba složit množství dat do logických souvislostí a z nich vytvořit věrohodného pavouka našich předků. Již dnes je však jasné, že ze stavení v Bojanově 20 se do Chlumu, Bojanova 42 a 43 a přes jiné vesnice do Velké Stříteže přiženili synové Václava Kroutila. Z naší pavoučí sítě stále ještě unikají Kroutilové z Bezděkova ale kdo ví? 1.7.2005

7. Konečně jsem se dostal k tomu abych utřídil velké množství dat a informací. Data jsou setříděna a z nich vyplývá, že ještě větší zásluhu na šíři našeho rodokmenu má syn Václava, František. Další zajímavá informace je, že i otec Václava, Jan žil v Bojanově 20. Dále jsem se nedostal ale i předpokládané datum narození asi rok 1765 je docela staré a znamená to, že Kroutilové mají v Bojanově opravdu hluboko vrostlé kořeny. Nyní řeším problém výtvarného řešení rodokmenu aby byl přehledný a srozumitelný. Nevím zda budu mít tolik času a sil abych vytvořil něco podobného jako strom Vincence Kroutila. Navíc stále ještě dostávám nová a nová data od nově poznaných příbuzných a tak nevím ještě ani rozsah toho co vlastně budu vytvářet. Abych ukojit potřebu poznání těch, kteří dodali nová data, zejména kalifornské větve a větve z Velké Stříteže (ještě očekávám zřejmě velkou dávku dat z Vršova, kde se nachází poměrně vydatná větev), je zde velmi stručný pavouk nových dat.   26.9.2005

8. Po dlouhé době jsem se opět dostal k rodokmenu. Impuls k tomu dal Ota z Kalifornie a jeho návštěva v Čechách. Bohužel byl zde jen několik dní a musel svůj čas rozdělit mezi svou rodinu, bývalé spolužáky a známé. Našel volnou chvilku jeden večer i na vzdálené příbuzné a tak jsme se sešli na pivu v jedné pražské restauraci, Ota s manželkou Debbie a já s manželkou Marií. Oba dva jsou velmi příjemní a  pěkně jsme si popovídali ale za večer jsme si nestihli říci vše co bychom chtěli o sobě vědět.  Ota se ve Spojených státech dobře aklimatizoval a již značně dlouhou dobu zastává významný post ve státní/městské správě a dobře "reprezentuje" Kroutily. V závěru jsme narychlo probrali rodokmen. Otovi jsem dal výtisk pavouka s tím, že ho ukáže rodině zde v Čechách a že možná jej budeme v něčem schopni doplnit, nebo opravit.  Zde je foto z večera a zde společné foto. 14.10.2007

9. Napsal mi pan Stanislav Novotný, vnuk Marty Kroutilové nar. 7.5.1909 a zaslal mi data a fotografie, které jsem neměl a navíc mne upozornil na chybu. Chybně jsem přiřadil fotografii Antonína Kroutila (*1875) k Antonínu Kroutilovi (*1909). Tímto mu děkuji, omlouvám se za chybu a opravuji.  9.1.2010

10. HEUREKA!!! Konečně jsem našel z dobové fotografie hmatatelný důkaz existence domu Bojanov 20, kde již prokazatelně se rodili naši dosud známí předci! Vědělo se, že by se měl nacházet někde v prostoru nynější továrny Technolen, které musel ustoupit při její výstavbě ale dosud byl znám pouze obraz domu Bojanov 20, jehož originál vlastní Václav Kroutil. Při prohlížení webových stránek Městysu Bojanov jsem zjistil, že tam byly umístěny staré fotografie, mezi nimiž byla také ta, o které jsem dosud nevěděl a kde je vyfocen dům Bojanov 20. Mám z toho velkou radost a proto fotografii hned uveřejňuji. 29.1.2010

11. Včera jsem obdržel velmi milý a překvapivě výživný e-mail od Petra Brychty z Plzně, který intenzivně pracuje na svém rodokmenu a je mnohem dál než já. Při své práci narazil na našeho společného předka a data mi předal. Objevil otce posledního mého známého předka (Jan Kroutil * 15.8.1764) Víta Kroutila narozeného někdy mezi lety 1720 - 1730 v Bojanově 20!  Upřesnil některá chybná a chybějící data. Tímto mu vřele děkuji a jen tak dál...:-) Údaje jsem hned doplnil a opravil v našem pavouku nejstarších předků. Jsem rád, že se potvrzuje, že rod Kroutilů má v Bojanově opravdu hluboké kořeny. 21.3.2013 

12. Petr Brychta mi poslal výpis dat od nejstaršího známého Kroutila a to Jana, který se narodil odhadem někdy kolem roku 1690! Teprve nyní jsem našel trochu času abych dokument prostudoval a byl jsem překvapen, jaká je to studnice informací. Digitalizace matrik raketově zjednodušila luštění nesrozumitelných zápisů. Součástí výpisu byla další data nejstarších Kroutilů, které mi umožnily upřesnit pavouka, který znázorňuje nejstarší předky. Zároveň jsem obdržel výpis dat z rodokmenu Kábelů a to mi umožnilo sestavit pavouka rodu Kábelů až do roku kolem 1750. K tomuto pavouku je možné se dostat z karty Marie Kroutilové, r. Kábelové. Děkuji tímto znovu Petrovi Brychtovi za obrovskou pomoc. 11.1.2017

WebZdarma.cz